Modus steunpunt voor mantelzorgers en ouderen.

Modus steunpunt voor mantelzorgers en ouderen.
Stichting Modus is het steunpunt voor mantelzorgers en ouderen in de gemeente
Heusden en is werkzaam op het gebied van wonen, zorgen en welzijn.
De stichting werkt voor zowel ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving, evenals voor mantelzorgers en partners in de zorgketen. Modus werkt daarbij waar mogelijk vraaggericht en gaat uit van de individuele situatie van elke cliënt. De dienstverlening is flexibel en op maat en het stimuleren van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid staat altijd voorop.
 
Stichting Modus geeft voorlichting, advies en individuele ondersteuning op maat.
In groepsverband worden informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen en cursussen aangeboden.
 
Sinds januari 2011 is stichting Modus gestart met de vrijwillige zorgcentrale.
Hieronder vallen:
 
- De klussendienst is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Heusden van 55 jaar en ouder. De Klussendienst, voert kleine werkzaamheden in en om het huis uit. Het gaat daarbij om klussen in huis of tuin. U betaalt een beperkte eigen bijdrage per uur. Twijfelt u of uw klus kan worden aangepakt door de klussendienst? Neem gerust contact op en we bespreken de mogelijkheden.
 
- De Boodschappendienst, is bedoeld voor inwoners van de gemeente Heusden
die door lichamelijke beperkingen niet of onvoldoende in staat zijn de boodschappen
zelf te doen en die tevens geen beroep kunnen doen op familie of kennissen.
Dit door de benodigde boodschappen aan huis te leveren dan wel de persoon te
begeleiden bij het boodschappen doen. Stichting Modus kan u de helpende hand bieden. Onze boodschappenvrijwilligers staan klaar om in te springen waar het nodig is. Dit kan wekelijks zijn of incidenteel bijvoorbeeld bij slecht weer of als de kinderen op vakantie zijn.
 
- De Zorgvrijwilligers, zijn er speciaal voor mensen in de gemeente Heusden die behoefte hebben aan gezelligheid, praktische hulp (bijvoorbeeld administratie), een luisterend oor, begeleiding naar de winkel of het ziekenhuis, of een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld bij ziekte of in het contact leggen met andere mensen. 
Onze vrijwilligers staan voor u klaar!  Zij doen dit uit vrije wil, omdat zij graag iets voor een ander willen betekenen.
 
Tot slot leveren we specifieke diensten aan mantelzorgers en ouderen. 
Onze dienstverlening is in beginsel gratis, uitgezonderd de klussendienst. Bij een aantal diensten (bijvoorbeeld de boodschappendienst) wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd. Voor degene die een Heusdenpas hebben neemt de gemeente in een aantal gevallen deze bijdrage voor zijn rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Modus.
 
Contactgegevens
Stichting Modus
Raadhuisplein 16
5151 JH Drunen
Tel. 0416- 373670
Emailadres: info@modusheusden.nl
 
De inloopspreekuren van Stichting Modus zijn:
Grotestraat 71 in DRUNEN, maandagochtend van 9.00-12.00 uur
Kasteellaan 38 in HEUSDEN, dinsdagochtend van 9.00-11.30 uur
Caleidoscoop, Nassaulaan 23 in VLIJMEN, woensdagochtend van 10.00-12.00 uur
 
Sponsoren